Servicedienst

Deelname aan de servicedienst stelt u in de gelegenheid om 24-uur per dag, 7 dagen in de week, storingen/onderhoudsmeldingen aan ons door te geven.

Binnengekomen meldingen worden direct verwerkt in ons beheerssysteem, waarna een automatisch proces in werking wordt gesteld ter afhandeling van de melding.

En melding kan worden gedaan via het Servicenummer of per E-Mail. Dit dient te gebeuren door een daartoe bevoegd persoon binnen uw organisatie.

Meldingen worden onderverdeeld in 2 soorten storingsmeldingen.

De verdeling hiervan is afhankelijk van de te verwachten kosten.

Storingsmelding 1: verwachte kosten werkzaamheden lager dan
afgesproken mandatering; directe afhandeling storing
Storingsmelding 2 verwachte kosten werkzaamheden hoger dan
afgesproken mandatering; inzetten offertetraject

Meest recente nieuws

Onkruid op verharding bestrijden.

Toegevoegd 08/04/2019, 06:28
Alles wordt weer mooi groen, maar dit willen wij niet op de verharding. Op de planning staan de eerste rondes op, om het onkruid te behandelen met de speciale brandmachine! Vervolgens monitoren wij het en houden het bij waar...

Foxparkbeheer Tweets

Website:Elloro